Connect Worship

Aanbidding is dat wat zich afspeelt in ons hart als we God eren in onze zang, in onze gebeden, in ons luisteren naar Zijn Woord en in onze toewijding aan Hem. En aanbidding zet dingen in beweging! Aanbidding is daarom een belangrijke pijler binnen onze gemeente.

Drie keer per jaar organiseren we Connect Worships. Avonden waar we naast praise en worshipmuziek ook vooral zoeken naar Gods hart, en wat Hij op dat moment wil doen. Wij geloven dat Gods kracht en liefde deze wereld kan veranderen, en daar strekken we ons ook naar uit. 
Naast aanbidding zullen er ook korte overdenkingen zijn, en is er ruimte voor gebed en getuigenissen. 
De avonden zijn vrij te bezoeken, en iedereen is welkom.