CURSUS LEEF!

‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij
leven hebben en overvloed hebben.’
Johannes 10:10

LEVEN IN OVERVLOED
Jezus wil ons een leven geven van overvloed, vrijheid en ruimte. Tegelijk is de vijand er op uit om juist dat volle leven te stelen en kapot te maken. Zoveel dingen die in dit leven op ons afkomen proberen ons leven
te beperken. Het gevaar is dat we gaan leven in een passieve en afwachtende houding, bang voor wat ons gaat overkomen. God nodigt ons uit om positie in te nemen en te LEVEN in de positie van koningskinderen.

DE CURSUS
Hoe kunnen we leren leven in de overvloed en volheid die Jezus bedoelt? Drie kernwoorden zijn sleutels tot de volheid van leven: Intimiteit, Autoriteit en Vrijheid.

In de cursus zullen we bij deze drie onderwerpen stilstaan en ze ons eigen maken zodat we werkelijk Leven hebben en overvloed.

LEEF! IN INTIMITEIT | 17 november 2022 |  Esther Vorsterman

LEEF! IN VRIJHEID | 24 november 2022 | Michiel & Marjoke Santman

LEEF! IN AUTORITEIT | 8 december 2022 | Danny Dane

X