Seminar

Op 18 mei organiseert CONNECT078 in samenwerking met Jan Pool en Hrtlink het seminar “Intimiteit, Identiteit en Autoriteit in één dag”.

Jan Pool schreef onlangs het drieluik Intimiteit-Identiteit-Autoriteit:

Intimiteit: waarom kom je niet wat dichterbij?

Je bent geschapen voor intimiteit met God!

Ieder mens is bewust of onbewust voortdurend op zoek naar de een hemelse Vader. Zoals een kompasnaald zich altijd naar het noorden richt, zo zoekt je hart voortdurend naar die liefde. De wereld kent vele surrogaatliefdes, maar echte liefde vind je alleen in de armen van je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering van je hart vervullen, behalve ware vriendschap met Hem!

Identiteit: worden wie je bent

Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Een gezonde identiteit ontwikkelt zich in een klimaat van intimiteit met God. Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en je weet wat je niet kunt, wie je bent en wie je niet bent. Dat geeft rust.

Je hemelse Vader wil graag dat jij jezelf bent. Hij heeft je nooit gevraagd om iemand anders te zijn. Gods plan voor jou is dat je de beste versie van jezelf wordt, maar op dit moment zijn er misschien twee versies van jou, de een zoals God je bedoeld heeft en de ander zoals je vandaag bent.

Autoriteit: wandelen in Gods kracht

Doe grote dingen voor God!

Autoriteit hoort bij het christelijke leven. Het is belangrijk te weten dat God van je houdt en je een unieke identiteit heeft gegeven, maar zonder geestelijke autoriteit kun je jouw taak in het leven niet vervullen. Je roeping is in principe een onmogelijke opdracht, maar door de autoriteit die je in Jezus hebt, wordt het onmogelijke mogelijk.

Kinderen zijn belangrijk: God houdt van hen op een speciale manier!

Daarom kiezen we ervoor onze kinderen op zondagochtend een aantrekkelijk programma aan te bieden. Onze visie is dat de kinderen Jezus leren kennen en volgen: we willen niets liever dan in vertrouwen op Jezus, onder leiding van de Heilige Geest, samen Gods liefde en Zijn koninkrijk ontdekken en uitdragen!

Datum: Zaterdag 18 mei

Locatie: CONNECT078

Walraven van Hallstraat 2, 3333BZ in Zwijndrecht

Kosten: Gratis, er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.

Inclusief lunch, aanmelden i.v.m. catering

Heb je een vraag over het seminar?

PROGRAMMA

09:30u Inloop/koffie/thee

10:00u – 10:30u Aanbidding

10:30u – 11:30u Sessie 1: Intimiteit

11:30u – 11:45u Pauze met koffie/thee

11:45u – 12:45u Sessie 2: Identiteit

12:45u – 14:00u Lunchpauze

14:00u – 14:20u Aanbidding

14:20u – 15:20u Sessie 3: Autoriteit

15:20u – 15:45u Pauze met koffie/thee

15:45u – 17:00u Sessie 4: Vier het leven

Zondagdienst bijwonen? Elke zondag ben jij welkom om 10 uur!

Of bekijk onze livestream

X